Araştırma Yöntemleri ve Tez Yazımı

Araştırma Yöntemleri ve Tez Yazımı

Araştırma yöntemleri; nicel ve nitel olarak ikiye ayrılır. Literatür taraması, kaynakların incelenerek bilgi toplama sürecidir. Bir tez yazmak için adımları takip etmek gerekir. Bu blog yazısında bu konular ele alınıyor.

Siyasal Partiler Ve Türkiyedeki Parti Yasakları

Siyasal Partiler Ve Türkiyedeki Parti Yasakları

Türkiye’de Siyasi Partiler Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de, siyasal partilerin ortaya çıkışında “temsili demokrasi”nin ve “oy hakkının genişletilmesi”nin önemli bir rol oynadığı yadsınamaz. Türkiye’de

Hukuk Devleti Nedir?

hukuk devleti nedir

Hukuk Devletinin Gereklilikleri Nelerdir? Hukuk devleti anlayışının gerekleri konusunda değişik görüşlere rastlanmaktadır. Bununla beraber, hukuk devletinin gereklerinden önemli olanları şöyle sıralayabiliriz: a) Temel haklar güvenliği,