• masonluk tarihi, masonluk nedir, kimlere mason denir

  Yoğun araştırmalar için harcanan çaba ve zamana karşın, henüz masonluğun nerede ve niçin kurulduğu tam olarak anlaşılamamştır.Gerçeklerin iyi niyetli ancak bilgisi yetersiz kimi mason tarihçilerce çarpıtılması sonucu bulunanaması masonluğun tarihi hakkında yeterli bigi bulamamamıza neden olmaktadır. Yaklaşık olarak yüz elli...

p_ayrac
 • 6 görüntüleme
 • Yorum Yok
Henüz yorum yapılmamış.
 • Elektriğin Tarihi, Elektrik Mucitleri, Elektrik nedir?

  Elektrik Nedir? Elektrik, durağan ya da devingen yüklü parçacıkların yol açtığı fiziksel olgudur. Elektrik yükü, maddenin ana niteliklerinden biridir ve temel parçacıklardan kaynaklanır. Elektrik olgusunda rol oynayan temel parçacık yükü, negatif işaretli olan elektrondur. Elektriksel olgular çok sayıda elektronun bir...

p_ayrac
 • 5 görüntüleme
 • Yorum Yok
Henüz yorum yapılmamış.
 • Siyasal Partiler Ve Türkiyedeki Parti Yasakları

  Türkiye’de Siyasi Partiler Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de, siyasal partilerin ortaya çıkışında “temsili demokrasi”nin ve “oy hakkının genişletilmesi”nin önemli bir rol oynadığı yadsınamaz. Türkiye’de ilk siyasal örgütlenmeler, I. Meşrutiyet döneminin sonlarında, gizli olarak kurulan derneklerle başlamıştır. 1908 yılında II....

p_ayrac
 • 5 görüntüleme
 • Yorum Yok
Henüz yorum yapılmamış.
 • Adolf Hitler kimdir

  Adolf Hitler (1889-1945), 20. yüzyılın en ırkçı liderlerinden birisi olarak kabul edilen Adolf Hitler, tarihe Yahudiler’e uyguladığı ırkçılık ile anılmaktadır. Adolf Hitler’in Çocukluğu 20 Nisan 1889 yılında Branau kasabasında doğdu. İlk tahsilini doğduğu kasabada gördü. Orta tahsilini Viyana civarındaki Lintz...

p_ayrac
 • 7 görüntüleme
 • Yorum Yok
Henüz yorum yapılmamış.
 • hukuk devleti nedir

  Hukuk Devletinin Gereklilikleri Nelerdir? Hukuk devleti anlayışının gerekleri konusunda değişik görüşlere rastlanmaktadır. Bununla beraber, hukuk devletinin gereklerinden önemli olanları şöyle sıralayabiliriz: a) Temel haklar güvenliği, b) Anayasaya uygunluğun yargısal denetimi, c) Yasal yönetim, d) Yönetimin yargısal denetimi, e) Güçler ayrımı,...

p_ayrac
 • 7 görüntüleme
 • Yorum Yok
Henüz yorum yapılmamış.